ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนองเจริญทรัพย์
โทร 087-187-4213, 093-242-9399
  • th
  • รถดั้ม
  • รถดั้ม
  • รถดั้ม
  • รถดั้ม

รถดั้ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนองเจริญทรัพย์

โทร 087-187-4213, 093-242-9399

ให้เช่ารถดั้ม 3, 5 คิว รถแบคโฮ PC 30, 60, 120

หัวเจาะ ถมที่ ปรับที่ วางท่อ รายวัน/รายเดือน (ราคาเป็นกันเอง) บริการตลอด 24 ชั่วโมง เรียกง่าย ใช้คล่อง เน้นคุณภาพ รถขุด หัวเจาะ รับจ้างขนขยะ รับจ้างขนเศษวัสดุก่อสร้าง รับเคลียร์ริ่งพื้นที่ รับขุดฟุตติ้ง รับวางบ่อบำบัด ถังแซท รับกดตอกเสาเข็ม เป็นต้น จำหน่าย หิน ดินทราย หินเกล็ด หินคลุก ทรายถม ทรายหยาบ ทรายละเอียด ทรายก่อสร้าง รับจ้างรับรื้อถอน รับจ้างทุบตึก รับจ้างปรับพื้นที่ ฯลฯ

ตารางราคาค่าบริการ

รายละเอียด

รวมค่าคนขับ และค่าน้ำมัน

รายเดือน น้ำมันหน้างาน

ราคารายวัน น้ำมันหน้างาน

ราคารายวันรวม คนขับและน้ำมัน

ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 30 85,000/เดือน 70,000/เดือน 3,000/วัน 3,500/วัน
ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 60 125,000/เดือน 80,000/เดือน 4,500/วัน 5,500/วัน
ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 120 150,000/เดือน 90,000/เดือน 5,000/วัน 7,000/วัน

บริการรายวันรถ เช่าหกล้อ 3 คิว ติดดั้ม

75,000/เดือน 60,000/เดือน 2,500/วัน 3,000/วัน

ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 30 (ติดหัวเจาะ)

140,000/เดือน 120,000/เดือน 4,500/วัน 5,000/วัน

ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 60 (ติดหัวเจาะ)

180,000/เดือน 150,000/เดือน 5,500/วัน 7,000/วัน

ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 120 (ติดหัวเจาะ)

250,000/เดือน 200,000/เดือน 7,000/วัน 9,000/วัน

ค่าบริการเช่ารถ 6 ล้อ 3 คิว ติดดั้ม บริการขนขยะเศษวัสดุ

700/เที่ยว

- - -

ค่าขนย้ายรถแบคโฮ PC 30 (เฉพาะเขตกรุงเทพเท่านั้น คิดตามระยะทาง)

- 1,000 - -

ค่าขนย้ายรถแบคโฮ PC 60, ค่าขนย้ายรถแบคโฮ PC120 (เฉพาะเขตกรุงเทพเท่านั้น คิดตามระยะทาง)

- 5,000 - -
ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 30

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

85,000/เดือน

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

70,000/เดือน

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

3,000/วัน

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

3,500/วัน
ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 60

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

125,000/เดือน

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

80,000/เดือน

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

4,500/วัน

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

5,500/วัน
บริการรายวันรถ เช่าหกล้อ 3 คิว ติดดั้ม

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

75,000/เดือน

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

60,000/เดือน

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

2,500/วัน

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

3,000/วัน
ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 30 (ติดหัวเจาะ)

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

140,000/เดือน

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

120,000/เดือน

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

4,500/วัน

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

5,000/วัน
ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 60 (ติดหัวเจาะ)

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

180,000/เดือน

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

150,000/เดือน

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

5,500/วัน

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

7,000/วัน
ค่าบริการเช่าแบคโฮ PC 120 (ติดหัวเจาะ)

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

250,000/เดือน

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

200,000/เดือน

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

7,000/วัน

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

9,000/วัน
ค่าบริการเช่ารถ 6 ล้อ 3 คิว ติดดั้ม บริการขนขยะเศษวัสดุ

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

700/เที่ยว

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

-

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

-

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

-
ค่าขนย้ายรถแบคโฮ PC 30
(เฉพาะเขตกรุงเทพเท่านั้น คิดตามระยะทาง)

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

-

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

1,000

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

-

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

-
ค่าขนย้ายรถแบคโฮ PC 60, ค่าขนย้ายรถแบคโฮ PC120
(เฉพาะเขตกรุงเทพเท่านั้น คิดตามระยะทาง)

รวมค่าคนขับ
และค่าน้ำมัน

-

รายเดือน
น้ำมันหน้างาน

5,000

ราคารายวัน
น้ำมันหน้างาน

-

ราคารายวันรวม
คนขับและน้ำมัน

-
 

นอกจากบริการให้เช่ารถดั้มและรถแบคโฮแล้ว เรายังรับจ้างขนขยะ เศษปูน เศษไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง ให้เช่ารถขุด ให้เช่ารถหัวเจาะ รับเคลียร์ริ่งพื้นที่ เปิดฟุตติ้ง วางบ่อบำบัด ถังแซท กดตอกเสาเข็ม จำหน่าย หิน ดิน ทราย ถมดินปรับพื้นที่ กดตอกเสาเข็ม ฯลฯ มีเครื่องจักร แมคโค พร้อมปฏิบัติงาน ทุกพื้นที่ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ให้เช่ารถดั้มและรถแบคโฮราคาถูก ให้เช่ารถดั้มกรุงเทพฯ ให้เช่ารถแบคโฮขนาดเล็ก ให้เช่ารถแบคโฮขนาดใหญ่ ให้เช่ารถแบคโฮระยะสั้น ให้เช่ารถแบคโฮระยะยาว ให้เช่ารถแบคโฮสภาพดี

บริการของเรา

 

บริการรับเหมาทั่วไป

รับเหมาถมที่, รับถมทราย, รับถมหิน, รับถมดิน, รับถมเศษอิฐหัก, รับถมเศษขี้ปูน, รับถมหินคลุก, รับถมที่ทำถนน, รับบดอัดหินคลุก รับเคลียร์ริ่งพื้นที่, รับปรับพื้นที่, รับปรับพื้นที่ตามมาตรฐานการก่อสร้าง, บริการปรับปรุงทำลานจอดรถหรืออื่น ๆ รับเหมารื้อถอนอาคารบ้านเรือน, รับรื้อถอนโรงงาน, รับทุบบ้าน, รับทุบตึก, รับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ทุกชนิด รับเหมาขุดบ่อ, รับเหมาขุดสระ, รับเหมาขุดฟุตติ้ง, รับจ้างทำคันกั้นดินรอบพื้นที่หรือรอบโรงงาน, รับเจาะแนววางท่อน้ำ, รับกดตอกเสาเข็ม, ถังแซก, รับขุดลอกคูคลอง, รับงานขุดเจาะทุกประเภท จำหน่ายหน้าดิน หินเกล็ด หินคลุก ทรายถม ทรายหยาบ ทรายละเอียดและจำหน่ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างทุกชนิด (เศษอิฐหัก - เศษปูน - เศษไม้ - เศษเหล็ก - ขยะ - หิน - ดิน - ทราย ฯลฯ)

บริการรถหกล้อรับจ้าง

- รับจ้างขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างทุกชนิด (รับจ้างขนเศษอิฐ, รับจ้างขนเศษปูน, รับจ้างขนเศษไม้, รับจ้างขนเศษเหล็ก, รับจ้างขนขยะ, รับจ้างขนหิน-รับจ้างขนดิน, รับจ้างขนทราย ฯลฯ)

- รับขนย้ายสิ่งของตามผู้ว่าจ้าง

- รับจ้างขนขยะออกทิ้ง

- รับจ้างขนส่งดิน

- รับจ้างขนส่งทราย

- รับจ้างขนส่งหินคลุก เป็นคันรถหรือวัดคิว

บริการให้เช่ารถแบคโฮ และ ให้เช่ารถบรรทุก 6 ล้อ (ดั้ม)

- ให้เช่ารถบรรทุก 6 ล้อ แบบยกดั้ม ขนาด 3 คิว

- ให้เช่ารถ 6 ล้อรายวัน

- ให้เช่ารถ 6 ล้อรายเดือน (พร้อมพนักงานขับรถ)

- ให้เช่าแบคโฮ PC30 และ แบคโฮแย็ก แบบรายวัน/รายเดือน (พร้อมพนักงานขับรถ)

ใ้ห้เช่ารถดั้ม 5 คิว

รถดั้ม 5 คิว ให้เช่ารายวัน

รถดั้ม 5 คิว ให้เช่ารายเดือน

รถดั้ม 5 คิว ให้เช่าราคาถูก

รถแบคโฮ PC30 พร้อมติดหัวเจาะ

ให้เช่ารถแบคโฮ รายวัน/รายเดือน

รถแบคโฮให้เช่าพร้อมคนขับ

รถแบคโฮหัวเจาะ ให้เช่า

รถแบคโฮขุดเปิดฟรุตติ้ง

รถดั้มให้เช่า

รถดั้ม 5 คิว ให้เช่า

รถดั้ม-รถแบคโฮให้เช่า

รถดั้ม 5 คิว ให้เช่า

รถแบคโฮ PC 135 ให้เช่า

รถแบคโฮให้เช่า

รถแบคโฮ/รถดั้ม 5 คิว ให้เช่า

รับฝังท่อระบายน้ำ

รับงานขุดดิน-ถมดิน

งานฝังท่อ-งานขุดท่อ

รถแบคโฮให้เช่า

งานขุดท่อ-ลอกท่อระบายน้ำ

งานขุดท่อ-ฝังท่อ

รับฝังท่อระบายน้ำ

รถแบคโฮให้เช่าราคาถูก

รับประกันผลงานด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี การบริการที่เน้นคุณภาพ ทีมงานได้ตระหนักถึงความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสะดวกเนื่องจากเรามีเครื่องจักรของตัวเองจึงทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการ เห็นศักยภาพและคุณภาพ ในผลงานที่ผ่านมา ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ บริการตลอด 24 ชั่วโมง งานเร็ว งานดี มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาว์เป็นมาตรฐาน ยินดีให้คำปรึกษา สำรวจพื้นที่ฟรี พร้อมประเมินราคารวดเร็ว เรียกใช้ง่ายบริการจากผู้ชำนาญเฉพาะด้านแบบเรา ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการบริการของสนองเจริญทรัพย์

** หมายเหตุ: รบกวนคุณลูกค้าที่จะเช่ารถแบคโฮ และบริการอื่น ๆ โทรจองงานล่วงหน้า 1 - 2 วัน รับงานเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล **

บริการ
ให้เช่ารถดั้ม

บริการให้เช่ารถดั้มและรถแบคโฮ เรามีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี

สอบถาม
ให้เช่ารถแบคโฮ, รถดั้ม

รถแบคโฮ pc 30, ให้เช่ารถแบคโฮ pc 60, ให้เช่ารถแบคโฮ sk 120

สอบถาม
ให้เช่ารถแบคโฮ pc 30, รถดั้ม

รับเคลียร์ริ่งพื้นที่ ขุดฟุตติ้ง วางบ่อบำบัด ถังแซท กดตอกเสาเข็ม เป็นต้น

สอบถาม
ให้เช่ารถแบคโฮ pc 60, รถดั้ม

การบริการที่เน้นคุณภาพ ราคาดี ราคาถูก งานตรงตามข้อตกลงและเป้าหมายของเจ้าของ

สอบถาม
ให้เช่ารถแบคโฮ SK 120, รถดั้ม

เป้าหมายของเจ้าของ ตีราคาตามสภาพพื้นที่ โดยช่างมืออาชีพ รวดเร็ว ให้คำปรึกษาฟรี

สอบถาม
รถ 6 ล้อ รับจ้าง, รถดั้ม

รับจ้างขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างทุกชนิด (เศษอิฐ-เศษปูน-เศษไม้-เศษเหล็ก-ขยะ-หิน-ดิน-ทราย ฯลฯ)

สอบถาม
รถดั้มรับจ้าง

รับเหมาถมที่, ถมทราย, ถมหิน, ถมดิน, ถมเศษอิฐหัก, ถมเศษขี้ปูน, ถมหินคลุก, ถมที่ทำถนน, บดอัดหินคลุก

สอบถาม
รถแบคโฮรับจ้าง, รถดั้ม

รับเคลียร์ริ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่, ปรับพื้นที่ตามมาตรฐานการก่อสร้าง, ปรับปรุงทำลานจอดรถหรืออื่น ๆ

สอบถาม
รับจ้างขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง, รถดั้ม

รับขนย้ายสิ่งของตามผู้ว่าจ้างจ้าง ขนขยะออกทิ้ง ขนส่งดิน - ทราย - หินคลุก เป็นคันรถหรือวัดคิว

สอบถาม
รับเหมาถมที่, รถดั้ม

ถมทราย, ถมหิน, ถมดิน, ถมเศษอิฐหัก, ถมเศษขี้ปูน, ถมหินคลุก, ถมที่ทำถนน, บดอัดหินคลุก

สอบถาม
รับเคลียร์ริ่งพื้นที่, รถดั้ม

ปรับพื้นที่, ปรับพื้นที่ตามมาตรฐานการก่อสร้าง, ปรับปรุงทำลานจอดรถหรืออื่น ๆ

สอบถาม
รับเหมารื้อถอนอาคารบ้านเรือน, รถดั้ม

รื้อถอนโรงงาน, ทุบบ้าน, ทุบตึก, รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ทุกชนิด

สอบถาม
รับเหมาขุดบ่อ, รถดั้ม

ขุดสระ, ขุดฟุตติ้ง, ทำคันกั้นดินรอบพื้นที่หรือรอบโรงงาน, เจาะแนววางท่อน้ำ, กดตอกเสาเข็ม, ถังแซก, ขุดลอกคูคลอง, รับงานขุดเจาะทุกประเภท

สอบถาม
จำหน่ายหน้าดิน, รถดั้ม

หินเกล็ด หินคลุก ทรายถม ทรายหยาบ ทรายละเอียดและจำหน่ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างทุกชนิด

สอบถาม
รับจ้างขนขยะ, รถดั้ม

รายังรับจ้างขนขยะ เศษปูน เศษไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง

สอบถาม
รถดั้ม 5 คิว

บริการให้เช่ารถดั้ม 5 คิว เน้นคุณภาพ ราคาดี ราคาถูก งานตรงตามข้อตกลง

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนองเจริญทรัพย์
ปีที่เข้าร่วม:
14 สิงหาคม 2557
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนองเจริญทรัพย์
สถานที่ตั้งบริษัท:
104 หมู่ 2 ยอด สองแคว 10230
ประเทศ/เขต:
ไทย, น่าน
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนองเจริญทรัพย์
ผู้ติดต่อ:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนองเจริญทรัพย์
ที่อยู่:
104 หมู่ 2
ตำบล:
ยอด
อำเภอ/เขต:
สองแคว
จังหวัด:
น่าน
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10230
มือถือ:
087-187-4213
093-242-9399
อีเมล์:
sanong252115@gmail.com
ไลน์ไอดี: